17th Students' Science Conference 2019

Termin: 

Od 18.09.2019 do 21.09.2019

Miejsce: 

Politechnika Wrocławska

Informacje: 

SSC to 4 dni, podczas których pasjonaci nauki mogą wymienić swoje spostrzeżenia z autorytetami w różnych dziedzinach, z całego świata. To okazja do prezentacji wyników swoich badań, przedyskutowania ich i uzyskanie nowego spojrzenia na naukę.

Kto może wziąć udział? 
Nasze skierujemy do wszystkich studentów studiów I i II stopnia, a także słuchaczy pierwszego roku studiów doktoranckich.  
 
Organizatorzy: 
Pieczę nad organizacją Students’ Science Conference jak co roku sprawuje Politechnika Wrocławska, natomiast Koordynatorem Głównym 17-tej edycji została mianowana Karolina Kolbusz, która wraz ze starannie dobranym sztabem organizacyjnym prężnie działa, aby nadać wydarzeniu jak najwyższy poziom i niezwykły wymiar.  
 
Politechnika Wrocławska jest przodującym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Politechnika Wrocławska jest uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą. Nauczanie studentów ma na celu nie tylko przekazanie im rzetelnej wiedzy, ale także kształtowanie twórczego i krytycznego myślenia. Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez: najwyższe standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną, partnerską współpracę z innymi uczelniami, a także partnerami zewnętrznymi.  
 
Jakie korzyści daje udział w konferencji?
All accepted and presented papers will be published as post-conference proceedings under an ISSN reference with assigned DOI (Digital Object Identifier) number. The proceedings will be also submitted to Low Silesian Digital Library and ResearchGate. Selected papers will be invited to submission extended version to our partner journals: Challenges of Modern Technology, Acta Innovations 
 
Co więcej?
Oprócz możliwości prezentacji i publikacji wyników swoich badań, które to same w sobie stanowią sukces naukowy doceniany przez większość uczelni w Polsce i za granicą, komitet organizacyjny planuje liczne wydarzenia towarzyszące, które mają na celu wsparcie młodych naukowców w ich pierwszych krokach kariery naukowej  i publicznych wystąpieniach, jednocześnie dzieląc się swoją pasją z innymi uczestnikami. Wśród nich będzie to zaproszenie gości reprezentujących jednostki naukowe osiągające ponadprzeciętne wyniki, jednostki współtworzące ekosystem działalności naukowej oraz wybitnych naukowców.  
 
Ważne daty:   
Papers Submission: 10.01.2019 - 31.06.2019
Authors Notification: up to month after submission - 31.06.2019
Camera Ready and Registration - 31.08.2019
Conference - 18.09.2019 - 21.09.2019 
 
Ważne linki
Strona internetowa
Facebook
Instagram
Twitter
 
Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny +48 697 986 185