Wzory druków - czas pracy (delegacje, urlopy)


 
OGÓLNE DOKUMENTY
 
 1. Lista obecności
Polecenie służbowe Rektora nr 1/XV R/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad zlecania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi (przejdź do polecenia)
 
 1. Wniosek o zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych – uzasadnienie
 2. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

 


 
WNIOSKI URLOPOWE
 
Zarządzenie nr  9/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
(przejdź do zarządzenia)
 
Dział Spraw Pracowniczych przypomina o obowiązku wykorzystania przez pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych zaległych urlopów wypoczynkowych.
 
 1. Wniosek o urlop wypoczynkowy
 2. Wniosek o zmianę terminu planowanego urlopu wypoczynkowego
 3. Wniosek o urlop okolicznościowy
 4. Zawiadomienie pracownika o terminie planowanego urlopu
 5. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z art. 188 kodeksu pracy

 


 
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
 
 1. Wniosek o udzielenie urlopu z tytułu rodzicielstwa
 2. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 3. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 4. Oświadczenie rodzica/opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4
 5. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 6. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

 


 
URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA
 
 1. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

 


 
URLOP NAUKOWY
 
 1. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla nauczyciela akademickiego
 2. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej dla nauczyciela akademickiego
 3. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego (wypełniony dokument należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej)

 


 
DELEGACJA
 
 1. Wniosek o delegowanie pracownika
 2. Przejazd samochodem prywatnym:
 3. Oświadczenie dot. wyżywienia podczas przebywania na delegacji.