Sekcja Kadr

Obsługa nauczycieli akademickich (pokój 2A 105.1)

mgr Paulina Citowicz
tel.: 71 784 13 23
e-mail: paulina.citowicz@umed.wroc.pl
mgr Joanna Kocuła
tel.: 71 784 17 02
e-mail: joanna.kocula@umed.wroc.pl

mgr Elżbieta Kurowska
tel.: 71 784 17 00
e-mail: elzbieta.kurowska@umed.wroc.pl

Obsługa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (Pokój 2A 106.1)

mgr Anna Duła
tel.: 71 784 10 36
e-mail: anna.dula@umed.wroc.pl

mgr Anna Mielczarek
tel. 71 784 10 38
e-mail: a.mielczarek@umed.wroc.pl

mgr inż. Magdalena Trzemżalska
tel.: 71 784 00 15
e-mail: magdalena.trzemzalska@umed.wroc.pl

29.06.2020