Dział Spraw Pracowniczych - pracownicy

Obsługa nauczycieli akademickich (pokój 2A 105)

mgr Anna Bancarzewska
e-mail: anna.bancarzewska@umed.wroc.pl

mgr Paulina Citowicz
tel.: 71 784 13 23
e-mail:paulina.citowicz@umed.wroc.pl

lic. Aleksandra Drożeńska-Wdowiak
tel. 71 784 10 37
e-mail:aleksandra.drozenska-wdowiak@umed.wroc.pl

mgr Joanna Kocuła
tel.: 71 784 17 02
e-mail:joanna.kocula@umed.wroc.pl

mgr Joanna Kwaśniak
tel. 71 784 10 40
e-mail:joanna.kwasniak@umed.wroc.pl

Obsługa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (Pokój 2A 106)

mgr Anna Duła
tel.: 71 784 10 36
e-mail:anna.dula@umed.wroc.pl

mgr Joanna Kępka
tel.: 71 784 10 38
e-mail:joanna.kepka@umed.wroc.pl

mgr inż. Magdalena Trzemżalska
tel.: 71 784 00 15
e-mail:magdalena.trzemzalska@umed.wroc.pl

Dyscyplina pracy, sprawy emerytalno-rentowe (Pokój 2A 107)

Elżbieta Kuriata
tel.: 71 784 10 35
e-mail:elzbieta.kuriata@umed.wroc.pl

mgr Elżbieta Kurowska
e-mail: elzbieta.kurowska@umed.wroc.pl

lic. Marta Strzelecka
tel.: 71 784 10 39
e-mail:marta.strzelecka@umed.wroc.pl

lic. Natalia Żakowska
tel.: 71 784 16 94
e-mail:natalia.zakowska@umed.wroc.pl

06.06.2019