Odznaczenia państwowe

Nadawane są przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosków przez Senacką Komisję Odznaczeń oraz czas procedowania wniosków przez właściwe organy państwowe trwający ok. 4 m-cy wnioski należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.01.2018 r.
 


 

Order Odrodzenia Polski

Jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu zwłaszcza poprzez:

 • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
 • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami

 
Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

 • klasa I  - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V  - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 
WZÓR WNIOSKU
We wniosku proszę przedstawić osiągnięcia, które miały miejsce po nadaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
 


 

Krzyż Zasługi

Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
 
Krzyż Zasługi może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
 
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

 • I stopień   - Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień  - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi.

 
Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.
 
WZÓR WNIOSKU
We wniosku proszę przedstawić osiągnięcia, które miały miejsce po nadaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
 


 

Medal za Długoletnią Służbę

Przyznaje się za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30 latach pracy zawodowej
 • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, po 20 latach pracy zawodowej
 • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, po 10 latach pracy zawodowej

 
WZÓR WNIOSKU