Odznaczenia

Szanowni Państwo,
na procedurę wystąpienia Jego Magnificencji Rektora do właściwych organów
z wnioskami o odznaczenie pracowników naszej Uczelni orderami i odznaczeniami państwowymi lub resortowymi składają się następujące etapy.

 1. Procedurę składania wniosków  o ordery i odznaczenia państwowe oraz odznaczenia i odznaki resortowe inicjuje JM Rektor kierując corocznie do Dziekanów informację na ten temat.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają wnioski o odznaczenia podległych pracowników do Senackiej Komisji Odznaczeń za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych.
 3. Wnioski, które uzyskały rekomendację Senackiej Komisji Odznaczeń, są przekazywane do Jego Magnificencji Rektora.
 4. Wnioski zatwierdzone przez JM Rektora, przesyłane są do właściwych organów, określonych  w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie.

Na procedurę nadawania przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu medali oraz odznak honorowych Uczelni składają się etapy opisane w punktach 1-3 powyżej.

Wnioski od roku 2017 bez wydruków publikacji oraz bez kser dowodów osobistych należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w dwóch wersjach:

 • sporządzone w formie papierowej z podpisem wnioskującego
 • w formie elektronicznej na adres: odznaczenia@umed.wroc.pl

Wnioski składane bez wersji elektronicznej oraz bez oświadczenia o niekaralności nie będą przyjmowane i procedowane.

 1. Odznaczenia państwowe
 2. Odznaczenia resortowe
 3. Odznaczenia Uniwersytetu Medycznego Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. Oświadczenie o niekaralności

 
Zapraszamy również do zapoznania się z przepisami dot. rodzajów odznaczeń, o które można występować.
 
 
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ODZNACZENIA W 2019 r.
 
Wnioski o odznaczenia proszę składać w poniższych terminach:

 • wniosek o Medale Komisji Edukacji Narodowej do 15.01.2019 r.
 • wniosek o Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” do 15.01.2019 r.
 • wniosek o odznaczenie Uczelniane do 31.03.2019 r.