Dział Spraw Pracowniczych (AP)

ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (2 piętro)
50-368 Wrocław
e-mail: ap@umed.wroc.pl, kadry@umed.wroc.pl

Dyrektor ds. Pracowniczych (pokój 2A 104)
mgr Dorota Płuciennik
e-mail: dorota.pluciennik@umed.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczych (pokój 2A 104)
mgr Joanna Zawadzka
e-mail: joanna.zawadzka@umed.wroc.pl

Zakres kompetencji poszczególnych pracowników oraz dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail) znajdują się w zakładce „PRACOWNICY”.

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek 6.30 – 15.30
Wtorek PRACA WEWNĘTRZNA DZIAŁU
SPRAWY PILNE OBSŁUGUJE OSOBA DYŻURNA
Środa 6.30 – 15.30
Czwartek 6.30 – 15.30
Piątek  6.30 – 15.30
01.07.2020