Dział Spraw Pracowniczych (AP)

ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (2 piętro)
50-368 Wrocław
e-mail: ap@umed.wroc.pl, kadry@umed.wroc.pl

Kierownik Działu (pokój 2A 104)
mgr Dorota Płuciennik
tel.: 71 784 10 34
e-mail: dorota.pluciennik@umed.wroc.pl

Zastępca Kierownika Działu (pokój 2A 105)
mgr Joanna Zawadzka
tel.: 71 784 17 00
e-mail: joanna.zawadzka@umed.wroc.pl

Zakres kompetencji poszczególnych pracowników oraz dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail) znajdują się w zakładce „PRACOWNICY”.

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek PRACA WEWNĘTRZNA DZIAŁU
(DYŻUR TELEFONICZNY)
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek  7.30 – 15.30
06.06.2019