Dział Spraw Pracowniczych (AP)

ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (2 piętro)
50-368 Wrocław
e-mail: ap@umed.wroc.pl, kadry@umed.wroc.pl

Kierownik Działu (pokój 2A 104)
mgr Dorota Płuciennik
tel.: 71 784 10 34
e-mail: dorota.pluciennik@umed.wroc.pl

Zastępca Kierownika Działu (pokój 2A 104)
mgr Joanna Zawadzka
tel.: 71 784 10 34
e-mail: joanna.zawadzka@umed.wroc.pl

Zakres kompetencji poszczególnych pracowników oraz dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail) znajdują się w zakładce „PRACOWNICY”.

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek 6.30 – 15.30
Wtorek PRACA WEWNĘTRZNA DZIAŁU
SPRAWY PILNE OBSŁUGUJE OSOBA DYŻURNA
Środa 6.30 – 15.30
Czwartek 6.30 – 15.30
Piątek  6.30 – 15.30

 
Struktura jednostki
Dział Spraw Pracowniczych:

  • Sekcja Kadr
  • Stanowisko ds. realizacji budżetu w zakresie kadrowym
  • Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Stanowisko ds. socjalnych
01.07.2020