Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu od wielu lat z powodzeniem stosuje znormalizowany system zarządzania jakością w podstawowej działalności statutowej, obejmującej dydaktykę i badania naukowe. Fakt ten był co trzy lata potwierdzany kolejnymi certyfikatami ISO, przyznawanymi przez zewnętrzne, niezależne Jednostki Certyfikujące. Aktualny Certyfikat (o numerze 0198 100 10025) został nadany Uczelni przez renomowaną Jednostkę Certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z okresem ważności od 06.08.2018 do 05.08.2021 r.

Jego utrzymanie wymaga jednak przeprowadzania corocznych audytów w nadzorze i kończenia ich pozytywnymi wynikami. Poważnych uchybień nie stwierdzono w wizytowanych jednostkach. Audytorzy wskazali kilka procesów, które można udoskonalić. Zauważyli na przykład, że nie we wszystkich laboratoriach znajduje się widoczny spis sprzętów i urządzeń, sugerowali stworzenie rejestru gaśnic i hydrantów na potrzeby BHP, by łatwiej było nadzorować ich prawidłowe wykorzystywanie. Sugerowano też opisanie nośności regałów w archiwum czy zwrócili uwagę na fakt, że zainstalowane tam termometry nie są wzorcowane przez co nie ma pewności przeprowadzonych pomiarów. Wśród pozytywnych przykładów audytorzy wskazali Bibliotekę Główną UMW, podkreślając stworzoną tam wyjątkowo przyjazne użytkownikom warunki, podkreślano liczne akcje promujące uczelnię organizowane przez Dział Marketingu, pozytywnie odebrane zostały także ankiety przeprowadzane wśród nowo przyjętych. Bardzo mocno akcentowali wizytujący pozytywy w kontekście Centrum Wspierania Nauki, zwłaszcza standaryzację procesów i działania ułożone w procedury.

Certyfikat nr rejestracyjny  0198 100 100225

Certyfikat ważny od 06.08.2018 do 05.08.2021 r.