Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu od wielu lat z powodzeniem stosuje znormalizowany system zarządzania jakością w podstawowej działalności statutowej, obejmującej dydaktykę i badania naukowe. Fakt ten był co trzy lata potwierdzany kolejnymi certyfikatami ISO, przyznawanymi przez zewnętrzne, niezależne Jednostki Certyfikujące. Aktualny Certyfikat (o numerze 0198 100 10025) został nadany Uczelni przez renomowaną Jednostkę Certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., z okresem ważności od 08.09.2017 do 05.08.2018 r.

Jego utrzymanie wymaga jednak przeprowadzania corocznych audytów w nadzorze i kończenia ich pozytywnymi wynikami. Audytorzy podkreślili w czasie spotkania, w dniu 03.08.2017, podsumowującego audyt, że nie tylko wprowadziliśmy nowe wymagania, ale też utrzymaliśmy w mocy, a nawet poprawiliśmy poprzednie. Zwracali uwagę na poważne podejście władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do wyników audytów Jednostki Certyfikującej. Wskazali, że z 14 możliwości doskonalenia, zarekomendowanych po ubiegłorocznym audycie nadzoru, 12 już zostało wdrożonych, a 2 ostatnie są w fazie wdrażania.

Audytorzy wskazali kilka wyjątkowo pozytywnych przykładów. Jako wzór wymieniono Centrum Wspierania Nauki, wskazując kreację licznych pomysłów przygotowanych przez nowo powstałą jednostkę, a służących doskonaleniu wpisanemu w strategię UMW i nową normę. Audytorzy byli też pod dużym wrażeniem ilości powstałej dokumentacji, którą zbudowano na zasadzie – wskazanie problemów i propozycje ich rozwiązań i która zawiera wiele realistycznych propozycji ulepszeń przedstawionych władzom uczelni. Podejście Centrum Wspierania Nauki do szacowania ryzyka zostało też wymienione jako wzorcowe i godne upowszechnienia. Jak wynika z przeprowadzonych badań audytowych szacowanie ryzyka w procesach realizowanych przez pozostałe jednostki nie zawsze ma miejsce przed rozpoczęciem projektów czy działań.

Wśród pozytywów wymienione zostało także Centrum Symulacji Medycznej, które po oddaniu do użytku może podnieść – zdaniem audytorów – naszą dydaktykę na światowy poziom.
Doceniono także wdrożenie Wirtualnego dziekanatu i utworzone przez niego możliwości elektronicznego wypełniania protokołów.

Podkreślono aktywność i zaangażowanie organizacji studenckich, a także nowoczesne sposoby komunikacji ze studentami i kandydatami w postaci rozwiniętych social mediów uczelni – najskuteczniejszego kanału docierania z informacją do ludzi młodych.
W ramach możliwości poprawy audytorzy wskazali między innymi na potrzebę objęcia nadzorem merytorycznym indywidualnych praktyk studenckich, odbywających się poza granicami Polski, większą dbałość o prawidłowość nazewnictwa przedmiotów w dokumentach procesu dydaktycznego czy konieczność przejrzystego sposobu ewidencjonowania wpływających z zewnątrz skarg i zażaleń.

Rekomendacja o wydanie certyfikatu ISO 9001:2015 będzie bezwarunkowa. Co ciekawe, jesteśmy pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, której renomowana Jednostka Certyfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. wystawi dokument dotyczący nowych wymogów.

 
 
Certyfikat nr rejestracyjny  0198 100 100225
 
Certyfikat ważny od 08.09.2017 do 05.08.2018 r.