Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że System Zarządzania Jakością opracowany i wdrożony w Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (akredytacja numer AB 1582, zakres akredytacji).

System Zarządzania Jakością został wdrożony w następujących Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 
kierownik: prof. dr hab. Magdalena Krajewska
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, T: +717332520, F: +717332509
www.nefrologia.umed.wroc.pl

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej 
kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Pracownia Genetyki Sądowej T: +717841468, F: +717840095
Pracownia Genetyki Sądowej - Ustalania Ojcostwa T: +717841469, +717841588, F: +717840115
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52
http://www.forensic.umed.wroc.pl/index.php/zaklad-technik-molekularnych

Laboratorium Badań Molekularnych Katedry i Zakładu Genetyki 
kierownik: prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek
50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 1, T: +717841256, F:+717840063
www.lekarski.umed.wroc.pl/genetyka

Laboratorium Patomorfologii i Biologii Molekularnej Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej
kierownik: prof. dr hab. Julia Bar
50-556 Wrocław, Borowska 213, T: +717343960, F: +717843968
www http://www.stomatologia.umed.wroc.pl/patomorfologia-cytologia

Uzyskana akredytacja nie tylko stanowi poświadczenie spełniania wymagań w zakresie jakości wykonywanych badań w laboratoriach kryminalistycznych i diagnostycznych, ale również jest uznaniem nakładu pracy, kompetencji i zaangażowania personelu Laboratoriów.

Koordynator: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak