Ogłasza nabór na stanowisko:

Technika symulacji

 

Główne zadania i obowiązki.
Udział w procesie dydaktycznym w oparciu o Program Rozwojowy Uczelni, w szczególności:
 • Przygotowanie sal symulacyjnych do zajęć oraz sal do egzaminów
 • Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Obsługa techniczna egzaminów prowadzonych w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Obsługa techniczna konferencji i zjazdów organizowanych w ramach Zakładu Symulacji Medycznej
 • Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Prowadzenie działań mających na celu wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni
 • Podejmowanie działań umożliwiających  stałe podnoszenie na wyższy poziom nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej, w tym aktywne uczestniczenie we wdrażaniu odpowiednich metod, modeli i sposobów nauczania zgodnie ze strategią unowocześniania procesu kształcenia opartego na umiejętności
 • Kształtowanie dobrego wizerunku Zakładu Symulacji Medycznej i Uczelni
 • Nadzór nad składnikami majątkowymi Zakładu
 • Obsługa baz danych (wprowadzanie i aktualizacja)
 • Gromadzenie i archiwizowanie materiałów dydaktycznych jednostki
 • Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m.in. sprzęt symulacyjny)
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pracy jednostki
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (pożądane: medyczne na kierunkach ratownictwo, pielęgniarstwo, położnictwo)
 • doświadczenie w pracy w systemie opieki zdrowotnej
 • pożądane doświadczenie w pracy w zawodzie ratownik/pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny
 • umiejętność obsługi urządzeń medycznych
 • umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • pożądana znajomość funkcjonowania Uczelni wyższych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • dobra organizacja pracy
 • kultura osobista
 Oferujemy:
 • umowa o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl 
do dnia 30.06.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. 

W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Klauzula dostępna jest tutaj.

Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

„Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną HR Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.”

Opcjonalnie, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli – w przypadku, jeżeli Pan/Pani jest zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji wraz z wyrażoną w tym zakresie zgodą.”