Ogłasza nabór na stanowisko:

Technika symulacji

 

Główne zadania i obowiązki.
Udział w procesie dydaktycznym w oparciu o Program Rozwojowy Uczelni, w szczególności:
 • Przygotowanie sal symulacyjnych do zajęć oraz sal do egzaminów
 • Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Obsługa techniczna egzaminów prowadzonych w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Obsługa techniczna konferencji i zjazdów organizowanych w ramach Zakładu Symulacji Medycznej
 • Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Zakładzie Symulacji Medycznej
 • Prowadzenie działań mających na celu wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni
 • Podejmowanie działań umożliwiających  stałe podnoszenie na wyższy poziom nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej, w tym aktywne uczestniczenie we wdrażaniu odpowiednich metod, modeli i sposobów nauczania zgodnie ze strategią unowocześniania procesu kształcenia opartego na umiejętności
 • Kształtowanie dobrego wizerunku Zakładu Symulacji Medycznej i Uczelni
 • Nadzór nad składnikami majątkowymi Zakładu
 • Obsługa baz danych (wprowadzanie i aktualizacja)
 • Gromadzenie i archiwizowanie materiałów dydaktycznych jednostki
 • Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m.in. sprzęt symulacyjny)
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pracy jednostki
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (pożądane: medyczne na kierunkach ratownictwo, pielęgniarstwo, położnictwo)
 • doświadczenie w pracy w systemie opieki zdrowotnej
 • pożądane doświadczenie w pracy w zawodzie ratownik/pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny
 • umiejętność obsługi urządzeń medycznych
 • umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • pożądana znajomość funkcjonowania Uczelni wyższych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • dobra organizacja pracy
 • kultura osobista
 Oferujemy:
 • umowa o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl 
do dnia 28.02.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.