prowadzi nabór na stanowisko:

Specjalista w Wydawnictwie

 

Główne zadania i obowiązki:
 
 • redakcja, korekta i adiustacja publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię oraz pism kancelaryjnych i druków akcydensowych,
 • zarządzanie procesem ewaluacji artykułów nadesłanych do czasopism Uczelni (praca z wykorzystaniem aplikacji Editorial System),
 • współpraca z autorami, recenzentami, redaktorami naczelnymi, native speakerami, studiem typograficznym oraz drukarnią,
 • wybrane prace administracyjne związane z działalnością Wydawnictwa (np. obsługa kancelaryjna umów wydawniczych).
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: filologia polska lub filologia angielska,
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie: podyplomowe studia wydawnicze, twórcze pisanie i edytorstwo,
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • pożądane doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej,
 • wiedza z zakresu redakcji, adiustacji i korekty tekstów, poligrafii współczesnej książki oraz komputerowego przygotowania publikacji do druku,
 • umiejętności komunikowania się z otoczeniem zawodowym i uzasadnienia swojego stanowiska, umiejętność samodzielnego planowania własnych działań pracowniczych i określania priorytetów,
 • rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • samodzielność i duże zdolności organizacyjne.
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.
 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@umed.wroc.pl do dnia 16.01.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.