Szkolenia i rozwój NNA


e-Talent

Pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają liczne możliwości rozwojowe.

W Uczelni funkcjonuje system Talent Plus ( https://e-talent.umed.wroc.pl/ ), do którego pracownicy mogą wprowadzać wnioski o odział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, czy innych formach dokształcania.

Dane do logowania wyglądają następująco:

Login (bez polskich znaków): imie.nazwisko

Hasło: hasło do maila służbowego
 

 


OŚWIADCZENIE

Jeżeli firma szkoleniowa nie posiada własnego oświadczenia o finansowaniu w całości ze środków publicznych, które każdy z pracowników UMW powinien takiej firmie przedłożyć wraz ze zgłoszeniem, to proszę o pobranie poniższego dokumentu, wypełnienie go i uzyskanie potwierdzenia od Zastępcy Kwestora.

Oświadczenie o finansowaniu ze środów publicznych