Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Pytania związane z modułem Rozwój (szkolenia, konferencje itd.) w sytemie Talent Plus prosimy przesyłać na adres mailowy hr@umed.wroc.pl
Zapraszamy również do śledzenia naszych Aktualności
Katarzyna Rygiel
główny specjalista
katarzyna.rygiel@umed.wroc.pl 
tel.: 71 784 17 75
 
Magdalena Iwanina
starszy specjalista
magdalena.iwanina@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75, 71 784 16 88
 
Joanna Ciapała
główny specjalista
joanna.ciapala@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75,  71 784 16 88
 
pokój  2A 112
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław