poszukuje kandydatów na stanowisko:
 

Specjalista ds. prawnych

Główne zadania:
 • pomoc prawna, udzielanie opinii i porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych,
 • udział w przygotowaniu i opracowaniu informacji dla władz Uniwersytetu i kierowników jednostek organizacyjnych o stanie przepisów prawnych, nowelizacjach, zmianach i możliwych skutkach w obszarach istotnych dla działalności Uniwersytetu,
 • udział w procesie opiniowania zapisów prawnych umów i wewnętrznych aktów normatywnych,
 • badanie zgodności umów i aktów normatywnych z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami prawa,
 • redagowanie tekstów dokumentów przygotowanych przez Wnioskodawcę,
 • analiza problemów w zakresie stosowania i wykładni prawa administracyjnego, prawa pracy i przestrzegania kodeksu pracy.
Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika,
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej będzie dodatkowym atutem,
 • profesjonalizm w podejściu do wykonywanych zadań,
 • chęć samodoskonalenia zawodowego,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,
 • sumienność, dokładność, rzetelność.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej i prestiżowej Uczelni,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@umed.wroc.pl do dnia 15.12.2016 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.