ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika Zwierzętarni Doświadczalnej 

Główne zadania i obowiązki:
 
 • zapewnienie zwierzętom laboratoryjnym właściwych warunków utrzymania (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • ustalenie zasad funkcjonowania (opracowywanie procedur) i korzystania ze zwierzętarni,
 • ustalanie sposobów działania w zakresie prac porządkowych, prawidłowego użytkowania sprzętu i wyposażenia używanego przy utrzymaniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów na zwierzętach,
 • kontrola stanu zdrowotności zwierząt (wirusologia, parazytologia, bakteriologia) zgodnie z wytycznymi FELASA,
 • prowadzenie ewidencji zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzonymi badaniami oraz zwierzętarnią,
 • doradztwo w zakresie 3R (zastąpienie, ograniczenie i doskonalenie),
 • przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, w tym wykonywanie procedur chirurgicznych przewidzianych w eksperymencie,
 • wsparcie procesu dydaktycznego w zakresie realizowanych działań zawodowych,
 • prowadzenie oraz nadzór nad pracą zespołu i polityki personalnej jednostki, w tym: planowanie zatrudnienia, ocena bieżąca i systematyczna oraz motywowanie i rozwój pracowników w tym organizowanie szkoleń dla osób, o których mowa w art. 20 i art. 21 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe- kierunek weterynaria lub zootechnika,
 • ukończone szkolenie dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz ich dobrostanem,
 • uprawnienia w zakresie planowania procedur i doświadczeń oraz ich przeprowadzania, wykonywania procedur i uśmiercania zwierząt,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania zespołem- pożądane,
 • szkolenia w zakresie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi- pożądane,
 • min. 6 lat doświadczenia na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami, w tym min. 2 lata w obszarze zarządzania zespołem,
 • doświadczenie w obszarze dydaktycznym i/ lub badawczym,
 • wiedza z zakresu biologii zwierząt laboratoryjnych,
 • znajomość przepisów prawnych regulujących ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
 • analiza danych
 • poszukiwanie rozwiązań,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność menadżerskie. 
 Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.

 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres hr@umed.wroc.pl do dnia 24.01.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych
pozyskanych podczas procesu rekrutacji, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.