Dział Techniczny
poszukuje
Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

 

Główne zadania i obowiązki:

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami remontowymi
 • Wykonywanie kosztorysów inwestorskich
 • Wykonywanie prac przygotowawczych w celu realizacji zadnia poprzez określanie zakresu robót, ich wycenę, szukanie wykonawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem UMW oraz i Ustawą o zamówieniach publicznych i finansowe rozliczaniem nadzorowanych robót
 • Sprawdzanie i akceptowanie wykonywanej dokumentacji technicznej, wydawanie opinii
 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu UMW

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne
 • przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji inspektora robót elektrycznych
 • min. 2-letni staż na stanowisku inspektora nadzoru
 • umiejętność obsług komputera oraz sporządzania kosztorysów w systemie elektronicznym

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny, kartę Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.