Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu KALENDARZ OCEN zawierający szczegółowe informacje dotyczące przebiegu tegorocznej oceny nauczycieli akademickich. Prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami.

W celu usprawnienia procesu oceny Senat Uczelni wprowadził od roku 2015 elektroniczną formę oceny w systemie e-Talent (e-talent.umed.wroc.pl)

Prosimy o zapoznanie się z  instrukcją użytkownika systemu e-Talent.

Poniżej przedstawiamy Państwu wzory arkuszy oceny dla poszczególnych grup stanowisk.

Asystent

Adiunkt

Profesor

Pracownik dydaktyczny

Arkusze dla pracowników podlegających ocenie będą dostępne do wypełnienia w systemie e-Talent od 3 kwietnia 2018 r.

Do wypełnionego arkusza oceny należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty a w szczególności:

Załącznik nr 1 powinien zawierać samodzielnie sporządzony przez ocenianego:

W/w dokumenty powinny być podpisane przez pracownika.

Załącznik nr 2 stanowić będzie ocena studentów. Załącznik ten pracownik odbiera we właściwym Dziekanacie. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o prawach autorskich, prawach pokrewnych i prawach własności przemysłowej Załącznik ten należy pobrać ze strony http://www.umed.wroc.pl/hr-oceny-na wydrukować, wypełnić i załączyć do arkusza ocen składanego w Dziekanacie.

 

UWAGA

Przypominamy, że warunkiem dokonania oceny jest posiadanie przez pracownika podlegającego ocenie adresu e-mail na domenie umed.wroc.pl

Adres powinien być stworzony według standardu: imie.nazwisko@umed.wroc.pl

Szczegółowa instrukcja zakładania konta pocztowego dostępna jest na stronie: http://www.umed.wroc.pl/kadry-aktualnosci

Obowiązek posiadania przez pracownika konta pocztowego oraz użytkowania systemu poczty elektronicznej wynika z Zarządzenia Rektora nr 4/XV R/2012  z dnia 13.01.2012 r.