prowadzi nabór na stanowisko:

Konwojent-Kierowca

 
Główne zadania i obowiązki:
 • obsługa codzienna pojazdu (przed rozpoczęciem pracy kontrola stanu oświetlenia, poziomu płynów eksploatacyjnych, ogumienia itp.),
 • prawidłowe wypełnianie kart drogowych (stan licznika po zakończeniu jazdy, zużycie paliwa, wpis numeru dowodu zakupu paliwa i mat. eksploatacyjnych, potwierdzenie przebiegu pracy pojazdu przez osoby będące dysponentami),
 • transport osób i materiałów,
 • pobieranie za pokwitowaniem materiałów z jednostek Uczelni i dostarczenie ich we wskazane miejsce,
 • informowanie Pracodawcy o wszelkich utrudnieniach w realizacji przewozu (usterki),
 • zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przewożonych materiałów,
 • załadunek i rozładunek materiałów

Wymagania:

 • wyształcenie zasadnicze zawodowe, pożądane średnie
 • minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowcy
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość przepisów o ruchu drogowym
 • sprawność techniczno-manualna
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • pakiet socjalny.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl do dnia 20.01.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.