Zasoby Ludzkie (obszar HR) - aktualności

INFORMACJA
 
Zgodnie z decyzją Pana Rektora, w dniu 2 maja 2017 roku Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi bedzie nieczynne.
 


 
RADA NADZORCZA Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Ośrodka Alzheimerowskiego spółki z o.o. z siedzibą w Ścinawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU.
 
szczegółowe informacje