prowadzi nabór na stanowisko:

Pracownik Wydawnictwa

 
Główne zadania i obowiązki:
 • obsługa stron internetowych czasopism i Wydawnictwa Uczelni (zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie, tj. zamieszczanie kolejnych numerów czasopism, wysyłanie artykułów do baz indeksujących artykuły naukowe Uczelni lub innych, np. w celu nadania numeru DOI, wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu stron www Wydawnictwa, wdrażanie innowacji),
 • obsługa graficzna działu, w tym oprogramowań specjalistycznych,
 • nadzór nad poprawnością materiałów graficznych przekazywanych do druku,
 • optymalizowanie materiałów graficznych (np. wykresów, schematów, rycin, zdjęć) otrzymanych od autora/ interesanta, obróbka cyfrowych materiałów graficznych w celu podniesienia ich jakości, ułatwienie procesu druku oraz podkreślenie ich wizualnej strony graficznej,
 • przygotowywanie publikacji Uczelni do odpowiedniej metody druku z uwzględnieniem wymagań drukarni,
 • skład i łamanie publikacji Uczelni dla różnych rodzajów druku (np. czasopism naukowych Uczelni, książek,materiałów konferencyjnych, druków akcydensowych, indeksów),
 • bieżąca edycja publikacji elektronicznych,
 • nanoszenie poprawek na wersje elektroniczne przygotowanych publikacji
 • opracowywanie materiałów graficznych w różnych przestrzeniach barwnych (CMYK, LAB, RGB) lub do rozpowszechniania drogą elektroniczną.

Wymagania:

 • wyształcenie średnie informatyczne, poligraficzne, wydawnicze (pożądane wyższe)
 • minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość oprogramowania graficznego (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator)
 • umiejętność obsługi sprzętu do obróbki graficznej
 • znajomość teorii dotyczącej przestrzeni barwnych, podstawy typografii, znaki korektorskie, jak też uwarunkowania prowadzonej działalności poligraficznej
 • komunikatywność oraz umiejętność argumentowania swojego stanowiska

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.

 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres hr@umed.wroc.pl do dnia 20.01.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w cv następującego sformułowania: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.