Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Pytania związane z modułem Rozwój (szkolenia, konferencje itd.) w sytemie Talent Plus prosimy przesyłać na adres mailowy hr@umed.wroc.pl
W nawiązaniu do zarządzenia JM Rektora https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3991-nr-108-xv-r-2019-zwiekszenie-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-umw regulująceego kwestię rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników, informujemy, że kierownicy mogą już składać wnioski o awans dla swoich pracowników.
 
Nowy druk wniosku do pobrania dostępny jest tutaj.
 
Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019r. do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi poprzez Kancelarię Ogólną lub osobiście (ul. Marcinkowskiego 2-6, II piętro pok. 112).
 
Katarzyna Zalewska
główny specjalista
k.zalewska@umed.wroc.pl
te.: 71 784 16 88
 
Katarzyna Rygiel
główny specjalista
katarzyna.rygiel@umed.wroc.pl 
tel.: 71 784 17 75
 
Magdalena Iwanina
specjalista
magdalena.iwanina@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 16 88
 
Joanna Ciapała
główny specjalista
joanna.ciapala@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75
 
pokój  2A 112
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław