Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Pytania związane z modułem Rozwój (szkolenia, konferencje itd.) w sytemie Talent Plus prosimy przesyłać na adres mailowy hr@umed.wroc.pl

Katarzyna Zalewska
główny specjalista

Katarzyna Rygiel
główny specjalista
katarzyna.rygiel@umed.wroc.pl 
tel.: 71 784 17 75

Magdalena Iwanina
samodzielny referent
magdalena.iwanina@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 16 88

Joanna Ciapała
specjalista
joanna.ciapala@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75

pokój  2A 112
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław