Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katarzyna Zalewska
główny specjalista
k.zalewska@umed.wroc.pl 

tel.: 71 784 17 75

Marcin Drzazga
starszy specjalista
marcin.drzazga@umed.wroc.pl 

tel.: 71 784 16 88

pokój  2A 112
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław