Wystawianie e-ZLA: materiały edukacyjne
(25.5.2020)

Z uwagi na stan epidemii oraz związaną z nim zmianę organizacji pracy Uczelni, w tym roku nie odbędzie się stacjonarne szkolenie z tematyki wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W zamian ZUS przygotował materiały edukacyjne.

Możliwości aplikowania o środki na walkę z COVID-19
(25.5.2020)

CWN przygotowało zestawienie, które porządkuje wszelkie projekty i konkursy związane z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

Dzień Otwarty Online 2020
(25.5.2020)

Pierwszy w historii uczelni Dzień Otwarty Online już w prawdzie za nami, ale można go przeżyć również w pojedynkę, przechodząc przez wszystkie atrakcje dnia otwartego. Umożliwi to mapka na stronie rekrutacji.

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Kolejne spotkanie z p.o. rektora prof. Piotrem Ponikowskim
(22.5.2020)

W tym tygodniu najwięcej uwagi prof. Piotr Ponikowski poświęcił decyzji odnośnie dokończenia roku akademickiego w formie zdalnego nauczania. Wyjątkiem będzie część egzaminów dyplomowych, o czym studenci zostaną poinformowani.

Licencja na program Statistica przedłużona do końca maja
(22.5.2020)

Licencja na użytkowanie programu Statistica została przedłużona do 31 maja 2020 r.

Praca zdalna przedłużona do 31 maja
(21.5.2020)

Do 31 maja przedłużona została możliwość pracy zdalnej. Kwestię tę reguluje zarządzenie rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podziękowania od Prezydenta Wrocławia za walkę z pandemią
(20.5.2020)

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przesłał na ręce p.o. Rektora UMW list do całej społeczności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękuje wszystkim pracownikom i studentom angażującym się w walkę z pandemią.