Jubileusz 25-lecia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 17.05.2017

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

PROFESOROWIE TYTULARNI

DOKTORZY HABILITOWANI NA STANOWISKU PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

DOKTORZY HABILITOWANI

POMOCNICZY NAUCZYCIELE AKADEMICCY

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

DOKTORANCI

STUDENCI

PRACOWNICY DZIEKANATU


Autorzy zdjęć Paweł Golusik, Tomasz Walów