Wyjazdy szkoleniowe pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe STT

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Komentarz Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów STT
Podstawowe zasady wyjazdów STT w programie Erasmus+:

Aplikacja będzie dostępna na początku września 2019 r.