Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność' 80"

Komisja Zakładowa

Przewodniczący
dr Bogusław Jankowski

Wiceprzewodniczący
dr Bogdan Czapiga

Wiceprzewodniczący
dr Anna Jezierska-Domaradzka

Członkowie
mgr Anna Drabik Barbara Nowakowska
Emilia Półtorak Irena Malinowska
dr Jerzy Karwacki dr Krystyna Szpilczyńska- Ciesielska
mgr Danuta Kalita mgr Barbara Majka
Urszula Łuszczewska mgr Beata Marczak-Karpina
dr Zbigniew Półtorak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
mgr Maria Chęsiak

Członkowie
Urszula Kos
mgr inż. Agata Biernat