Erasmus+ kraje partnerskie

2017/2018
Projekt 2017-1-PL01-KA107-035900

Partnerzy:

Ukraina

Horbachevski Ternopil State Medical University (1 nauczyciel przyjeżdżający STA)
Danylo Halytsky Lviv National Medical University (2 studentów przyjeżdżających SMS, 2 nauczycieli przyjeżdżających STA, 2 nauczycieli wyjeżdżających STA)
liczba mobilności: 7
czas realizacji: 1.06.2017 - 31.07.2019

2018/2019
Projekt 2018-1-PL01-KA107-048117

Partnerzy:

Ukraina

Danylo Halytsky Lviv National Medical University (2 nauczycieli przyjeżdżających STA, 2 nauczycieli wyjeżdżających STA, 1 student przyjeżdżający SMS)

Białoruś

Grodno State Medical University (1 nauczyciel przyjeżdżający STA, 1 nauczyciel wyjeżdżający STA, 1 student przyjeżdżający SMS)

Brazylia

Universidade Estadual de Campinas (1 nauczyciel przyjeżdżający STA, 1 nauczyciel wyjeżdżający STA)

Gruzja

Caucasian International University (1 nauczyciel przyjeżdżający STA, 1 nauczyciel wyjeżdżający STA,  1 pracownik STT, 1 pracownik STT, student przyjeżdżający SMP)

Izrael

Tel Aviv University (2 nauczycieli przyjeżdżających STA, 2 nauczycieli wyjeżdżających STA)
liczba mobilności: 19
czas realizacji: 1.06.2018 - 31.07.2020