Wykaz koordynatorów

Koordynator Uczelniany

dr Marcin Stańda
Katedra i Zakład Fizjologii
ul.  Chałubińskiego 10
50-368 Wrocław
telefon: +48 71 784 14 25
e-mail: marcin.standa@umed.wroc.pl

Koordynatorzy Wydziałowi:

Wydział Lekarski

dr Tomasz Pietraszkiewicz
Katedra i Zakład Fizjologii
ul.  Chałubińskiego 10
50-368 Wrocław
telefon: +48 71 784 13 53
e-mail: tomasz.pietraszkiewicz@umed.wroc.pl
 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

dr Irena Duś-Ilnicka

Zakład Periodontologii
ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław
telefon: +48 71 784 03 81
e-mail: irena.dus-ilnicka@umed.wroc.pl
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

dr Piotr Kuś 

Katedra i Zakład Farmakognozji
ul. Borowska 211 A
50-556 Wrocław
telefon: +48 71 784 02 11
e-mail: erasmus.umw@gmail.com 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr Magdalena Milan
Zakład Specjalności Zabiegowych
ul. K. Bartla 5
51-618 Wrocław
telefon: +48 71 348 42 10 ext. 120
e-mail: magdalena.milan@umed.wroc.pl