Pracownicy

Z-ca kierownika
Barbara Malerek
tel.: 71 784 17 76
e-mail: barbara.malerek@umed.wroc.pl

Starszy specjalista
mgr Sylwia Depta
tel.: 71 784 16 93
e-mail: sylwia.depta@umed.wroc.pl

Specjalista
Wanda Kogutowska
tel.: 71 784 10 68
e-mail: wanda.kogutowska@umed.wroc.pl

Specjalista
mgr Elżbieta Duszyńska
tel.: 71 784 10 67
e-mail: elzbieta.duszynska@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
mgr Sebastian Wiertelak
tel.: 71 784 10 67
e-mail: sebastian.wiertelak@umed.wroc.pl

Pracownia krawiecka
Iwona Fuchs
ul. Mikulicza -  Radeckiego 5, IV piętro
(magazyn tóg)
tel.: 71 784 12 01