Dział Płac - pracownicy

Z-ca kierownika
mgr Barbara Szacik (pokój 2A 111.1)
tel.: 71 784 10 41
 
mgr Izabela Cieślińska (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 48
e-mail: izabela.cieslinska@umed.wroc.pl

mgr Aneta Wrońska (pokój 2A 109.1)
el.: 71 784 10 48
e-mail: aneta.wronska@umed.wroc.pl

mgr Tatiana Wiśniewska (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
e-mail: tatiana.wisniewska@umed.wroc.pl

mgr Bożena Naryńska (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
e-mail: bozena.narynska@umed.wroc.pl

mgr Elżbieta Wójcik (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 43
e-mail: elzbieta.wojcik@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Bednarz (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 42
e-mail: katarzyna.bednarz@umed.wroc.pl

Beata Zaporowska (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 42
e-mail: beata.zaporowska@umed.wroc.pl

Ewa Falenta (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 45
e-mail: ewa.falenta@umed.wroc.pl

Alicja Jedlińska (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 44
e-mail: alicja.jedlinska@umed.wroc.pl

mgr Renata Tomkowicz (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 44
e-mail: renata.tomkowicz@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Leśna (pokój 2A 113.1)
tel.: 71 784 10 49
e-mail: katarzyna.lesna@umed.wroc.pl

mgr Małgorzata Mikucka (pokój 2A 113.1)
tel.: 71 784 10 46
e-mail: malgorzata.mikucka@umed.wroc.pl

29.12.2015