Dział Płac - pracownicy

Z-ca kierownika
mgr Barbara Szacik (pokój 2A 111.1)
tel.: 71 784 10 41
 
Specjalista ds. podatkowych
mgr Izabela Cieślińska (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 48
e-mail: izabela.cieslinska@umed.wroc.pl
 
Specjalista w administracji
mgr Tatiana Wiśniewska (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
e-mail: tatiana.wisniewska@umed.wroc.pl
 
Samodzielni referenci
Renata Aubek (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 43
e-mail: renata.aubek@umed.wroc.pl
 
Ewa Falenta (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 45
e-mail: ewa.falenta@umed.wroc.pl

Alicja Jedlińska (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 44
e-mail: alicja.jedlinska@umed.wroc.pl
 
Paulina Krajewska (pokój 2A 113.1)
tel.: 71 784 10 46
e-mail: paulina.krajewska@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Leśna (pokój 2A 113.1)
tel.: 71 784 10 49
e-mail: katarzyna.lesna@umed.wroc.pl
 
Grażyna Tadaszak (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
 
Beata Zaporowska (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 42
e-mail: beata.zaporowska@umed.wroc.pl

29.12.2015