Do zadań Działu Płac należy:

  1. przygotowywanie, rozlicznie i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w Uczelni oraz dla osób wykonujących prace w ramach umowy zlecenia lub dzieło,
  2. naliczanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.,
  3. naliczanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – sporządzanie po zamknięciu roku rozliczenia podatkowego: PIT-11 lub PIT-40 dla wszystkich osób, które otrzymały wypłaty w Uczelni,
  4. naliczanie i rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne (fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy oraz fundusz pracy) rozlicznie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  5. przygotowywanie rozliczeń miesięcznych przekazywanych do ZUS-u,
  6. rozliczenie wynagrodzeń płatnych a ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.