Dział Organizacyjno-Prawny (AO)

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.:  71 784-15 54, 71 784-00-23,
faks: 71 784 11 24
 
Kierownik Działu
mgr Aleksandra Orzechowska
tel.: 71 784 15 54
e-mail: aleksandra.orzechowska@umed.wroc.pl
 

Archiwum Zakładowe
ul. Parkowa 11, 51-616 Wrocław
tel.: 71 371 85 56, 71 337 50 39
 

W ramach Działu funkcjonują::
1. Sekcja Organizacyjna,
2. Sekcja Prawna,
3. Archiwum Zakładowe.

08.05.2017