Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Członkowie:

  1. dr hab. Dorota Wojnicz - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego 
  2. prof. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
  3. dr Katarzyna Połtyn-Zaradna - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
  4. dr hab. Michał Sarul - przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  5. dr Anna Kołcz - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu
  6. dr hab. Andrzej Wojnar - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Dolnośląska Izba Lekarska
  7. mgr Anna Iwaszyn - przedstawicielka Biura ds. Jakości Kształcenia
  8. Justyna Ożga -  przedstawiciel Akademickiego Biura Karier    
  9. lek. Kamil Cebulski - przedstawiciel Rady Doktorantów 
  10. student Michał Biały – przedstawiciel Samorządu Studentów