Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Członkowie:

  1. dr Ewa Chlebda-Sieragowska - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego 
  2. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
  3. dr Katarzyna Połtyn-Zaradna - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
  4. prof. dr hab. Zbigniew Rybak - przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  5. dr Anna Kołcz-Trzęsicka - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu
  6. dr hab. Andrzej Wojnar - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Dolnośląska Izba Lekarska
  7. mgr Małgorzata Kromka - przedstawicielka Biura ds. Jakości Kształcenia
  8. mgr Marcin Drzazga -  przedstawiciel Akademickiego Biura Karier    
  9. lek. Jacek Kwiatkowski - przedstawiciel Rady Doktorantów 
  10. student Karol Janas – przedstawiciel Samorządu Studentów