Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Kierownik Działu Organizacji Dydaktyki
mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71-784-17-29
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umed.wroc.pl


Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro
50-368 Wrocław

Kierownik Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki
Wydział Lekarski, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

inż. Anna Kalbarczyk
tel. 71 784 17 68
e-mail: anna.kalbarczyk@umed.wroc.pl

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Specjalista
mgr Elżbieta Lepak
e-mail: elzbieta.lepak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 72
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Specjalista
mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 70
 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane

Specjalista
mgr inż. Elżbieta Dedich
e-mail: elzbieta.dedich@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 69


Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal na cele dydaktyczne

Specjalista
lic. Regina Ławniczak-Bezrąk
e-mail: regina.lawniczak-bezrak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 14 94

Samodzielny Referent
mgr Ewa Malerek
e-mail: ewa.malerek@umed.wroc.pl
tel. 71 784 14 94


Dydaktyka kliniczna 

Samodzielny Referent
mgr inż. Edyta Waszkowiak
e-mail: edyta.waszkowiak@umed.wroc.pl


Biuro ds. Jakości Kształcenia

Starszy Referent
p.o. mgr Anna Iwaszyn
e-mail: anna.iwaszyn@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 71

mgr Małgorzata Neska (urlop)
e-mail: malgorzata.neska@umed.wroc.pl

11.04.2019