Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki
ul. Chałubińskiego 5 (III piętro)
50-368 Wrocław
 
Wydział Lekarski, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Specjalista w administracji
inż. Anna Kalbarczyk
tel.: 71 784-1768
e-mail: anna.kalbarczyk@umed.wroc.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Specjalista
mgr Elżbieta Lepak
elzbieta.lepak@umed.wroc.pl
tel.: 71-784-1772

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Samodzielny referent
Dorota Kwiatkowska
tel.: 71-784-1770
e-mail: dorota.kwiatkowska@umed.wroc.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane

Specjalista
mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71 784-1769
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umed.wroc.plWydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane (od roku akad. 2017/2018)

Specjalista
mgr Joanna Kapicer
e-mail: joanna.kapicer@umed.wroc.pl

Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal
Referent
Natalia Sławecka
tel. 71-784 14 94
e-mail: natalia.slawecka@umed.wroc.pl
Specjalista
mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umed.wroc.pl
tel. 71-784 14 94


Biuro ds. Jakości Kształcenia

mgr Małgorzata Neska
tel.: 71-784-17 71
e-mail: malgorzata.neska@umed.wroc.pl

21.03.2017