Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki
ul. Chałubińskiego 5 (III piętro)
50-368 Wrocław

Wydział Lekarski, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Specjalista w administracji
inż. Anna Kalbarczyk
tel.: 71 784 17 68

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Specjalista
mgr Elżbieta Lepak
elzbieta.lepak@umed.wroc.pl
tel.: 71-784 17 72

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Specjalista
mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umed.wroc.pl
tel. 71-784 17 70
 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane
vacat

Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal

Referent
Natalia Sławecka
natalia.slawecka@umed.wroc.pl
tel. 71-784 14 94

Specjalista
mgr Elżbieta Leciejewska
e-mail: Elżbieta.leciejewska@umed.wroc.pl
tel. 71-784 14 94

Dydaktyka kliniczna 

mgr inż. Edyta Waszkowiak
edyta.waszkowiak@umed.wroc.pl
tel.: 71-784-17 71


Biuro ds. Jakości Kształcenia

mgr Małgorzata Neska
tel.: 71-784-17 71
e-mail: malgorzata.neska@umed.wroc.pl

21.03.2017