Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki
ul. Chałubińskiego 5 (III piętro)
50-368 Wrocław

Wydział Lekarski, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Specjalista w administracji
inż. Anna Kalbarczyk
tel.: 71 784-1768

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Specjalista
mgr Elżbieta Lepak
elzbieta.lepak@umed.wroc.pl
tel.: 71-784-1772

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Samodzielny referent
Dorota Kwiatkowska
tel.: 71-784-1770
e-mail: dorota.kwiatkowska@umed.wroc.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane
(od roku akad. 2017/2018)
Specjalista
mgr Joanna Kapicer
tel.: 71 784-1769
e-mail: joanna.kapicer@umed.wroc.pl

 

Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal

Referent
Natalia Sławecka
natalia.slawecka@umed.wroc.pl
tel. 71-784 14 94

Specjalista
mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umed.wroc.pl
tel. 71-784 14 94

 


Biuro ds. Jakości Kształcenia

mgr Małgorzata Neska
tel.: 71-784-17 71
e-mail: malgorzata.neska@umed.wroc.pl

21.03.2017