Procedura planowania i rozliczania dydaktyki od roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 2/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022

Procedura planowania i rozliczania dydaktyki od roku akademickiego 2020/2021

Procedura planowania dydaktyki od roku akademickiego 2020/2021 stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021
 


Archiwum:
Procedura planowania dydaktyki od roku akademickiego 2017/2018 stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 80/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2017 r.