Informujemy, że Dział Organizacji Dydaktyki pracuje w trybie pracy hybrydowej.
Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy poszczególnych pracowników. Korespondencję w formie papierowej prosimy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednim pracownikiem Działu.
 

Regulacje prawne dotyczące planowania i rozliczenia pensum dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Zarządzenie nr 32/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016.

Zarządzenie nr 29/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 1537 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania ze środków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim

Uchwała Nr 1526 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych

Uchwała Nr 1753 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała Nr 1292 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wymiaru praktyk zawodowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 


Formularze:

  1. Wniosek o obniżenie rocznego wymiaru pensum dydaktycznego.
  2. Opis funkcji adiunkta dydaktycznego.
  3. Wniosek o zmniejszenie liczebności grup studenckich.
  4. Zestawienie nieobecności.
  5. Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej  ¼ lub ½ pensum.
  6. Wniosek o zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie nieprzekraczającej ¼ lub ½ pensum.
  7. Powierzenie zajęć dydaktycznych.
  8. Zlecenie zajęć dydaktycznych.