UWAGA! Zmiana adresu Działu Organizacji Dydaktyki.
Zapraszamy do nowej lokalizacji:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro

 

Spotkanie z opiekunami i adiunktami 13 grudnia 2016 -
PREZENTACJE:

PLANOWANIE I ROZLICZANIE PENSUM + OCENA OPIEKUNÓW I ADIUNKTÓW

PREZENTACJA UMOWY ZLECENIE 

 

 

Regulacje dotyczące planowania i rozliczenia pensum dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017:

Zarządzenie nr 30/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 29/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 28/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r.  w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 1641 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 1525 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych of roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 1640 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016\

Uchwała Nr 1639 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla JM Rektora w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 1538 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 1537 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie dodatkowego wynagradzania ze środków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim

Uchwała Nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 1527 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla JM Rektora w roku akademickim 2015/2016

Uchwała Nr 1526 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych

Uchwała Nr 1525 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie nr 32/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 1292 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie ustalenia wymiaru praktyk zawodowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 


Formularze:

  1. Wniosek o obniżenie rocznego wymiaru pensum dydaktycznego.
  2. Opis funkcji adiunkta dydaktycznego.
  3. Wniosek o zmniejszenie liczebności grup studenckich.
  4. Zestawienie nieobecności.
  5. Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej  ¼ lub ½ pensum.
  6. Wniosek o zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie nieprzekraczającej ¼ lub ½ pensum.
  7. Powierzenie zajęć dydaktycznych.
  8. Zlecenie zajęć dydaktycznych.