Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzaje zajęć dydaktycznych objetych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego regulują Uchwała Nr 1528 Senatu uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r. , Uchwała Nr 1538 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015r. oraz Uchwała nr 1640 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wniosek o obniżenie rocznego wymiaru pensum dydaktycznego.