Zasady ustalania liczebności grup reguluje Uchwała nr 1753 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

Wniosek o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017.

Uchwała Nr 1773 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1753 Senatu UMW.