Rok akademicki 2016/2017:
Zasady ustalania liczebności grup regulują: Uchwała nr 1525 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016 oraz Uchwała nr 1641 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

wniosek o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017.