Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla Doktorantów

Doktoranci posiadający godziny ponadwymiarowe za rok akademicki 2015/2016 otrzymają właściwą informację z Działu Organizacji Dydaktyki w celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą wynagrodzenia.  

Przed przyjściem bardzo prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

Rachunek musi być zaakceptowany przez Adiunkta dydaktycznego oraz Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

Pytania prosimy kierować na nr telefonu 71/784-14-94 lub drogą mailową dod@umed.wroc.pl

Zapraszamy w dni robocze od 09:00 do 14:00 na ul. Chałubińskiego 5 (III piętro).