UWAGA! Zmiana adresu Działu Organizacji Dydaktyki.
Zapraszamy do nowej lokalizacji:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro