W związku z wyjątkową sytaucją epidemiologiczną  została wdrożona procedura przeprowadzenia ankiety SONA w wersji elektronicznej. Dotyczyć będzie ona oceny semetru letniego 2019/2020 i przedmiotów dwusemestralnych rozpoczętch w semestrze zimowym.

Więcej informacji w zakładce SONA: https://www.umed.wroc.pl/dk-sona

 Informujemy, że od 01.06.2020r. Dział Organizacji Dydaktyki powrócił do pracy stacjonarnej. 
W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych lub jeśli to możliwe o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.