Zasady powoływania adiunktów dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016 opisane są w § 7 Zarządzenia nr 32/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r.

Zadania adiunktów dydaktycznych określone są w Opisie funkcji adiunkta dydaktycznego.

Zadania opiekunów lat określone są w Opisie funkcji opiekuna Roku.

Zasady oceny wykonywania obowiązków przez opiekuna roku oraz adiunkta dydaktycznego i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego:

Zarządzenie nr 136/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego od roku 2018

Zarządzenie nr 174/XV R/2018 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2019

Archiwum:
Zarządzenie nr 63/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika do zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017

Zarządzenie nr 92/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017

Zarządzenie nr 91/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany ogólnych zasad dotyczących ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016 (Aktualny opis funkcji adiunkta)

Zarządzenie nr 49/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017