Dział Organizacji Dydaktyki (RD-D)

ul. Chałubińskiego 5, 50-368 Wrocław
tel.: 71-784-1768,
e-mail: dod@umed.wroc.pl

Kierownik Działu
dr Bartłomiej Stańczykiewicz
tel.: 71-784-1729
e-mail: bartlomiej.stanczykiewicz@umed.wroc.pl

W ramach Działu funkcjonują:
1. Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki,
2. Biuro ds. Jakości Kształcenia.
 

21.03.2017