Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne - pracownicy

Samodzielny referent ds. szkoleń
Aleksandra Hermet
e-mail: aleksandra.hermet@umed.wroc.pl

Edukator
mgr inż. Wojciech Wrona
e-mail: wojciech.wrona@umed.wroc.pl

Koordynator projektu
lek. Łukasz Gojny
e-mail: lukasz.gojny@umed.wroc.pl

Koordynator ds. podnoszenia kompetencji doktorantów:
lek. Kamil Cebulski
e-mail: kamil.cebulski@umed.wroc.pl

15.02.2019