Zadanie 9

Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.
W ramach zadanie przewidziano przygotowanie oferty certyfikowanych szkoleń, dedykowanej kadrze administracyjnej i kierowniczej UMW. Odpowiednio zorganizowane przeszkolenie kadry UMW ma zapewnić wzrost kompetencji zarządczych i wprowadzenie nowych standardów zarządzania procesem dydaktycznym. Przewidziano certyfikowane kursy umiejętności komputerowych, w tym szkolenia z zakresu wykorzystania wiodących systemów operacyjnych i ich kompatybilności, jak również pracy z oprogramowaniem biurowym na różnych systemach operacyjnych i wynikające z tego tytułu kwestie kompatybilności.
W programie szkoleń kadry kierowniczej przewidziano kompetencje komunikacyjne, w tym zarządzenia zespołem itp. Ponadto, w porozumieniem z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uczelni, określono specyficzne potrzeby konkretnych działów administracji, dla których przygotowano specjalne grupy szkoleń. Przewidziano szkolenia kompetencji zarządzania projektami między innymi dla prac. Centrum Wpierania Nauki, Biura Projektów, zarządzania systemami Informatycznymi dla Centrum Informatyki i zarządzania projektami i sprawozdawczością dla pracowników zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Kompetencje i kwalifikacje zostaną podniesione dzięki co najmniej 3 elementom. Certyfikowanym kursom, warsztatom, kursom praktycznym, kursom w grupach projektowych. Wnioskodawca planuje podnieść kompetencje informatyczne, komunikacyjne, analityczne i zawodowe pracowników. Wszystkim działaniom w ramach zadania będzie towarzyszy audyt kompetencji pracowników. Zebrane wyniki pozwolą nie tylko obserwować rezultaty projektu, ale również dookreślić i opracować plan rozwoju kompetencji kadry administracyjnej, który mógłby być z powodzeniem realizowany także po zakończeniu realizacji projektu.