Aktualności

01.10.2019 r. Harmonogram zajęć - zadanie 7
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach zadania 7 Projektu:

Grupa I

Terminy zjazdów :
5-6 października
19-20 października
9-10 listopada
23-24 listopada

Grupa II

Terminy zjazdów:
26-27 października
16-17 listopada
30 listopada - 1 grudnia
14-15 grudnia

------------------------------------------------
Zadanie 7

Wprowadzenie Tutoringu jako nowego sposobu nauczania dzięki szkoleniom kadry dydaktycznej pracującej indywidualnie ze studentem.
Projekt rozwoju tutoringu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu ma być realizowany we współpracy z jednostką, która ma ogromne doświadczenie w zakresie szkoleń spersonalizowanego rozwoju - tutoringu oraz mentoringu - które poprzez nawiązanie indywidualnej relacji i konkretne narzędzia pozwalają znaleźć to, co Anglicy nazywają "life changing experience" - doświadczenie, które zmienia życie na lepsze.
Doświadczenie i wysokie rekomendacje wielu prestiżowych uczelni wyższych zainicjowało program akredytacji tutorskich na uczelniach. Projekt ma charakter innowacyjny w Polsce.
Realizując szkolenia na terenie UMW, poza podniesieniem kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych nauczycieli akademickich zaangażowanych w indywidualną pracę ze studentami, np. w charakterze opiekuna indywidualnego toku studiów studenta, opiekuna studenckiego koła naukowego, opiekuna roku, planuje się otrzymanie akredytacji szkoły tutorignu przez każdy wydział UMW
W ramach projektu założono przeprowadzenie szkoleń w dwóch etapach:
I etap - Szkoły Tutorów I stopnia dla wybranych 5 wydziałów - zajęcia przygotowane pod kątem wymagań i specyfiki pracy każdego Wydziału UMW. Cykl zajęć będzie miał charakter warsztatowy. Propozycja będzie skierowana do osób dedykowanych w swojej pracy formule współpracy opartej na modelu mistrz-uczeń, w szczególności opiekunom ITS (indywidualnych toków studiów) oraz opiekunom SKN (studenckich kół naukowych). 64-godzinny program rozwojowy dla osób związanych z edukacją, zostanie ukończony otrzymaniem Certyfikatu Tutora I stopnia. Uczestnicy szkoleń zostaną profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć w relacji mistrz-uczeń, efektywnego rozwoju talentów podopiecznych.
II etap - Szkoła Tutorów II stopnia - Praktyk Tutoringu, która wchodzi w skład procesu akredytacji. Do tej grupy zostaną zakwalifikowani wybrani na pierwszym etapie liderzy tutoringu Projekt rozwoju tutoringu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu ma być realizowany we współpracy z jednostką, która ma ogromne doświadczenie w zakresie szkoleń spersonalizowanego rozwoju - tutoringu oraz mentoringu - które poprzez nawiązanie indywidualnej relacji i konkretne narzędzia pozwalają znaleźć to, co Anglicy nazywają "life changing experience" - doświadczenie, które zmienia życie na lepsze. Doświadczenie i wysokie rekomendacje wielu prestiżowych uczelni wyższych zainicjowało program akredytacji tutorskich na uczelniach. Projekt ma charakter innowacyjny w Polsce. Realizując szkolenia na terenie UMW, poza podniesieniem kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych nauczycieli akademickich zaangażowanych w indywidualną pracę ze studentami, np. w charakterze opiekuna indywidualnego toku studiów studenta, opiekuna studenckiego koła naukowego, opiekuna roku, planuje się otrzymanie akredytacji szkoły tutorignu przez każdy wydział UMW
W ramach projektu założono przeprowadzenie szkoleń w dwóch etapach:
I etap - Szkoły Tutorów I stopnia dla wybranych 5 wydziałów - zajęcia przygotowane pod kątem wymagań i specyfiki pracy każdego Wydziału UMW. Cykl zajęć będzie miał charakter warsztatowy. Propozycja będzie skierowana do osób dedykowanych w swojej pracy formule współpracy opartej na modelu mistrz-uczeń, w szczególności opiekunom ITS (indywidualnych toków studiów) oraz opiekunom SKN (studenckich kół naukowych). 64-godzinny program rozwojowy dla osób związanych z edukacją, zostanie ukończony otrzymaniem Certyfikatu Tutora
I stopnia. Uczestnicy szkoleń zostaną profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć w relacji mistrz-uczeń, efektywnego rozwoju talentów podopiecznych.
II etap - Szkoła Tutorów II stopnia - Praktyk Tutoringu, która wchodzi w skład procesu akredytacji. Do tej grupy zostaną zakwalifikowani wybrani na pierwszym etapie liderzy tutoringu.