Zadanie 1
Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.
Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym W ramach zadania planowane jest wdrożenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (komputerowo wspomagane projektowanie - CAD/ komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym (WLS). Dzięki temu, wykorzystując już istniejące, uzupełnione w ramach projektu wyposażenie klinik, studenci będą mogli samodzielnie pracować ze sprzętem CAD/CAM.
Kadra dydaktyczna Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Katedra Protetyki Stomatologicznej w ramach, których mają odbywać się zajęcia, posiada odpowiednie kompetencje do nauczania praktycznego wykorzystania technologii CAD/CAM.
Systemy CAD-CAM są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom protetycznym, jak i są obecnie pomocne w stomatologii zachowawczej. Praca z wykorzystaniem systemów CAD/CAM staje się standardem polskiej stomatologii. Nie tylko zapewnia ona większą precyzję leczenia, lepszy efekt estetyczny, ale także usprawnia relację na linii gabinet-laboratorium, sprawiając, że gotowe produkty są bardziej precyzyjne i spełniają oczekiwania lekarza oraz pacjenta.
Wykonanie odbudowy protetycznej (koron, mostów, licówek i innych) jest bardzo czaso- i pracochłonne. System komputerowego opracowania takiego elementu zaczęto poważnie brać pod uwagę wraz z dopracowaniem technik CAD/CAM. Docelowo, w ramach zajęć na kierunku lekarsko-dentystycznym, na przedmiotach stomatologia zachowawcza przedkliniczna oraz protetyka stomatologiczna, studenci będą samodzielnie opracowywać standaryzowane ubytki zębowe i zmiany kwalifikujące się do leczenia protetycznego. Kolejno, będą wykonywać skany na przygotowanych wcześniej, standaryzowanych fantomach. Następnie, korzystając z wdrożonej w ramach Projektu pracowni informatycznej, będą mogli opracować odpowiednie strategie leczenia i przygotować trójwymiarowe projekty protez i wypełnień ceramicznych i innych. Projekty będą mogły zostać udostępnione prowadzącemu zajęcia w formie elektronicznej i być podstawą do zaliczenia zajęć. Dodatkowo, najlepsze projekty w ramach jednej grupy studenckiej zostaną przygotowane za pomocą frezarki.
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie programu nauczania praktycznego wykorzystania metody CAD/CAM, zakup materiałów zużywalnych oraz dydaktycznych, w tym oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych.Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.
Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym W ramach zadania planowane jest wdrożenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (komputerowo wspomagane projektowanie - CAD/ komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym (WLS). Dzięki temu, wykorzystując już istniejące, uzupełnione w ramach projektu wyposażenie klinik, studenci będą mogli samodzielnie pracować ze sprzętem CAD/CAM.
Kadra dydaktyczna Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Katedra Protetyki Stomatologicznej w ramach, których mają odbywać się zajęcia, posiada odpowiednie kompetencje do nauczania praktycznego wykorzystania technologii CAD/CAM.
Systemy CAD-CAM są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom protetycznym, jak i są obecnie pomocne w stomatologii zachowawczej. Praca z wykorzystaniem systemów CAD/CAM staje się standardem polskiej stomatologii. Nie tylko zapewnia ona większą precyzję leczenia, lepszy efekt estetyczny, ale także usprawnia relację na linii gabinet-laboratorium, sprawiając, że gotowe produkty są bardziej precyzyjne i spełniają oczekiwania lekarza oraz pacjenta.
Wykonanie odbudowy protetycznej (koron, mostów, licówek i innych) jest bardzo czaso- i pracochłonne. System komputerowego opracowania takiego elementu zaczęto poważnie brać pod uwagę wraz z dopracowaniem technik CAD/CAM. Docelowo, w ramach zajęć na kierunku lekarsko-dentystycznym, na przedmiotach stomatologia zachowawcza przedkliniczna oraz protetyka stomatologiczna, studenci będą samodzielnie opracowywać standaryzowane ubytki zębowe i zmiany kwalifikujące się do leczenia protetycznego. Kolejno, będą wykonywać skany na przygotowanych wcześniej, standaryzowanych fantomach. Następnie, korzystając z wdrożonej w ramach Projektu pracowni informatycznej, będą mogli opracować odpowiednie strategie leczenia i przygotować trójwymiarowe projekty protez i wypełnień ceramicznych i innych. Projekty będą mogły zostać udostępnione prowadzącemu zajęcia w formie elektronicznej i być podstawą do zaliczenia zajęć. Dodatkowo, najlepsze projekty w ramach jednej grupy studenckiej zostaną przygotowane za pomocą frezarki.
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie programu nauczania praktycznego wykorzystania metody CAD/CAM, zakup materiałów zużywalnych oraz dydaktycznych, w tym oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych.