Dolnośląscy Liderzy Medycyny - dane kontaktowe

Koordynator projektu:
lek. Łukasz Gojny - power3.5@umed.wroc.pl,
tel. 786 097 542, do kontaktu w sprawach ogólnych projektu;
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji studentów:
lek. Stanisław Supplitt - powerstudenci@umed.wroc.pl,
tel. 786 097 375;
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. podnoszenia kompetencji doktorantów:
lek. Kamil Cebulski - powerdoktoranci@umed.wroc.pl;
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji dydaktycznych:
dr n med. Dagmara Gaweł – Dąbrowska - powerdydaktycy@umed.wroc.pl,
tel. 71 328 21 45;
Konsultacje: środa 15:30-16:30 - na terenie Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej, ul. Bujwida 44.

Koordynator ds. modułu staży:
mgr Katarzyna Karłowicz – Bodalska - powerstaze@umed.wroc.pl,
tel. 71 784 05 77;
Konsultacje: poniedziałek 13:00 - 15:00 - na terenie Zakładu Farmacji Przemysłowej, ul. Borowska 211

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających:
mgr Katarzyna Rygiel  - powerpracownicy@umed.wroc.pl,
tel. 71 784 17 75;
Konsultacje: po ustaleniu telefonicznym