Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ma za zadanie udzielać wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni w kontekście doboru wartościowych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym szkoleń zewnętrznych, będących uzupełnieniem oferty dydaktycznej UMW.

Ponadto, w zakresie zadań Centrum znajduje się pomoc z organizacji wysokiej jakości wydarzeń naukowych, jak seminaria, kursy i konferencje naukowe.
Już niebawem zaprosimy Państwa do naszej nowej siedziby przy ul. Wojciecha z Brudzewa.

15.02.2019