Zwiedzaliśmy Muzeum Anatomii
12 lipca 2019 r.
fot. Adam Zadrzywilski