Zmieniamy myślenie o projektach

Jedną z największych zmian organizacyjnych nowej kadencji jest powstanie Centrum Zarządzania Projektami – połączy ono wszystkie aktywności uczelni w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów.

Jednostka połączyła zadania rozłożone dotychczas pomiędzy Centrum Wspierania Nauki i Biuro Projektów. Działaniami pokieruje dyrektor Elżbieta Olejnik, która doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej.

- Zmieniliśmy sposób organizacji pracy osób zaangażowanych w projekty na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, efektem tego jest powstanie 3 sekcji. Sekcja wsparcia projektów to miejsce, w którym naukowcy będą mogli zaprezentować swój pomysł i dostać podpowiedzi, gdzie można szukać źródeł jego finansowania – wyjaśnia Elżbieta Olejnik.

Pracownicy tej sekcji zajmować się będą także obsługą formalną projektów naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych, pomagać w opracowaniu budżetów, udostępniać niezbędną dokumentację konkursową. Nowością będzie powoływany zespół ds. oceny projektów – ocena dotyczyła będzie wyłącznie kwestii formalnych – organizacyjnych, prawnych, finansowych. Wszystkie wnioski będą teraz analizowane także  pod kątem potrzeb ewaluacyjnych uczelni.

Do pracowników sekcji należeć będzie także monitorowanie wyników konkursu, pomoc w przygotowaniu odwołań i uzupełnień.

Projekty, które zyskają finansowanie trafią do Sekcji Realizacji Projektów. Tu skumulowane zostały następujące obszary: powołanie zespołu projektowego, procedowanie umów związanych z realizacją projektów czy uruchamianie procedur realizacji projektu (otwarcie rachunku bankowego, finansowanie przejściowe, ustalenie harmonogramu wydatkowania w projektach, współpraca z podmiotami zewnętrznymi). Pracownicy tej sekcji wdrożą badaczy do zasad pracy projektowej, zadbają także o ochronę własności intelektualnej.

Wreszcie w Sekcji rozliczania projektów znalazły się zadania związane z nadzorem nad realizacją i rozliczaniem projektów, weryfikacją kwalifikowalności kosztów zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi wytycznymi poszczególnych mechanizmów finansowych.

Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami podkreśla, że opracowywane jest zarządzenie rektora, które szczegółowo opisze poszczególne kroki przy pozyskiwaniu i realizacji projektów.

Na dziś kluczowa jest informacja, że nie zmieniają się opiekunowie, którzy do tej pory współpracowali z danymi zespołami. Jeśli nastąpią zmiany, wówczas kierownicy projektów zostaną o tym poinformowani.

Jednocześnie dyrektor Olejnik uprzedza, że od 21 września – w związku z przeprowadzką pracowników byłego Biura Projektu do budynku rektoratu – przez kilka kolejnych dni kontakt z pracownikami Centrum Zarządzania Projektami może być utrudniony.