Zmiana terminu składania wniosków o nagrodę rektora

W związku z sytuacją epidemiologiczną wydłużono termin przyjmowania wniosków o nagrodę rektora dla nauczycieli akademickich do końca maja 2020 roku. Ponadto dopuszczono możliwość złożenia dokumentacji elektronicznie.

Kompletną dokumentację należy przesłać pod oficjalny adres e-mail właściwego dziekanatu albo właściwego biura rady dyscypliny. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie nr  79/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r.