Zmiana podziału roku akademickiego

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przypomina o wprowadzonej zarządzeniem rektora zmianie podziału roku akademickiego 2020/2021. Semestr zimowy trwa do 7 lutego, sesja egzaminacyjna od 8 do 21 lutego 2021.

Semestr letni rozpocznie się zgodnie z planem 22 lutego 2021. Szczegółowe zapisy znaleźć można w zarządzeniu rektora nr 290 z 30 grudnia 2020 roku - link.

Pomimo utrudnień wynikających z pandemii Prorektor ds. studentów i dydaktyki zachęca do planowania terminów egzaminów nawet przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej. Rekomenduje się ustalanie terminów egzaminów dla studentów, którzy uprzednio zaliczyli wymagane efekty uczenia się, z osobą odpowiedzialną za przedmiot, za pośrednictwem starosty i opiekuna roku oraz Dziekana danego Wydziału.

Prof. Agnieszka Piwowar przypomina także, iż zgodnie z § 38 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021, egzamin taki jest równoważny, pod względem skutku jego niezdania, z egzaminem składanym podczas sesji egzaminacyjnej.

Pismo Prorektor ds. studentów i dydaktyki